กรมทรัพยากรธรณีได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสู่ชุมชนและมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดสตูล

กรมทรัพยากรธรณีได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์และการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสู่ชุมชนและมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดสตูล ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์  ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับ และนายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี เป็นประธานในการประชุม

เนื้อหาการบรรยายของวันนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการของอุทยานธรณีโลก โดย นายรัฐ จิตต์รัตนะ นักธรณีวิทยาชำนาญการ  ธรณีวิทยาชำนาญการ ธรณีวิทยาและความโดดเด่นของแหล่งธรณีวิทยาระดับนานาชาติ โดย นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี เส้นทางการเป็นอุทยานธรณีโลก โดย นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล  ภารกิจของพื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติตะรุเตา โดย นายจินดา ศรีสุพพัตพงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  โดย ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ประธานโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และปิดท้าย…