มอบใบประกาศและให้ความรู้กับคุณครู และเด็ก นร. Geopark school

ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล มอบใบประกาศและให้ความรู้กับคุณครู และเด็ก นร. Geopark school ที่สนับสนุนงาน Satun Geopar