มอบใบประกาศและให้ความรู้กับคุณครู และเด็ก นร. Geopark school


ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล มอบใบประกาศและให้ความรู้กับคุณครู และเด็ก นร. Geopark school ที่สนับสนุนงาน Satun Geopar