หมู่เกาะดง

หมู่เกาะดง  ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศอันงดงามแปลกตา มีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ ในยามที่คลื่นลมสงบน้ำทะเลจะเป็นสีเขียวอมฟ้าใสราวกับมรกต ซึ่งเป็นเกาะสุดท้ายของประเทศไทย มีจุดดำน้ำลึก และ ตื้นอยู่หลายแห่ง ส่วนเกาะดงเองมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อ่าวลิง” ซึ่งมีลิงแสมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ที่อ่าวแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับเจ้าลิงแสมตัวน้อยที่จะออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ชม บริเวณริมหาด นอกจากนั้นหมู่เกาะดง  ยังมีหินแปลกตาตามเกาะเล็ก เกาะน้อยมากมาย ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ทางธรณีวิทยาต่อไป