แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล-หมู่เกาะ

โซนหมู่เกาะตะรุเตา – เภตรา (Tarutao – Phetra Islands Zone)

เป็นโซนพื้นที่เกาะในทะเลอันดามันทางด้านตะวันตกและด้านใต้ของอุทยาน ประกอบด้วย เกาะ 50 แห่งในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และเกาะ 21 แห่งในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นโซนทะเลน้ำใสสีเขียวมรกตจนถึงสีฟ้าเทอคอยส์ บางเกาะมีอดีตที่น่าสนใจและมีธรรมชาติ ป่า สัตว์ หาดทรายที่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็น “มรดกอาเซียน”  เกาะตะรุเตา บางเกาะมีหาดทรายขาวนุ่ม ของชิ้นส่วนเล็กๆของปะการัง และเป็นที่อยู่ของชาวเลรวมทั้งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมาก เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดังบางเกาะมีสะพานหินธรรมชาติหรือก้อนหินหลากสีวาวเป็นมันขลับก่อตัวเป็นหาดหินที่สวยงาม ริมเกาะบางแห่งมีชื่อเสียงในการดำน้ำ ดูปะการัง 7 สี  เช่น เกาะไข่  เกาะหินงาม เกาะบุโหลน เป็นต้น

ฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตาที่เหมาะสม  ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – พฤษภาคม ของทุกๆ ปี ส่วนเดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายนของทุกๆ ปีเป็นช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเนื่องเป็นช่วงมรสุมเข้า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทรัพยากรยังคงสมบูรณ์เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติได้มีการพักฟื้นตัวทุกปี