ฟอสซิลสโตรมาโตไลน์เขาน้อย

                เป็นแหล่งหินที่ต่อเนื่องจากแหล่งลำดับชั้นหินแบบฉบับเขาน้อยไปทางตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร แหล่งถูกคลุมด้วยอาคารคลุมที่ก่อสร้างด้วยเสาสี่เสาและหลังคาสังกะสี มีขนาดพื้นที่ของแหล่งประมาณ 20×20 ตารางเมตร ลักษณะเป็นหินโผล่คล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นชั้นหินบางเรียงซ้อนกันสวยงามดูแปลกตา ซึ่งเป็นหินปูนสีแดงเป็นชั้นบางมีโครงสร้างคล้ายรอยระแหงโคลนทางด้านบนชั้นหินลักษณะเดียวกันกับหมวดหินป่าแก่ที่พื้นที่แบบฉบับบริเวณเขาน้อย