ฟอสซิลสโตรมาโตไลน์ท่าแร่

            พื้นที่แหล่งเป็นลำธารสายเล็ก ๆ ขนาดความกว้างประมาณ 6 เมตร ไหลจากเหนือลงใต้เป็นระยะทางประมาณ 50 เมตรเลียบขนานไปกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านตะวันตกของบ้านป่าฝาง พื้นที่แหล่งมีหินโผล่ของหมวดหินป่าแก่ยุคออร์โดวิเชียนตอนปลายลักษณะเดียวกันกับที่พบในพื้นหินแบบฉบับหมวดหินป่าแก่ที่เขาน้อย บ้านทุ่งเสม็ด ชั้นหินหนาประมาณ 10-15 เซนติเมตรวางซ้อนเรียงกันมีการวางตัวของชั้นหินเอียงเทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยมุมเอียงเท 25 องศา ชั้นหินแต่ละชั้นเมื่อสังเกตด้านหน้าชั้นหินจะเห็นโครงสร้างคล้ายรอยระแหงโคลนแบบลายตาข่ายร่างแห ขนาดช่องเปิดตาข่ายประมาณ 3-7 เซนติเมตร เนื้อหินในส่วนของพื้นที่ช่องตาข่ายมีลักษณะเป็นพื้นเรียบเว้าลึกลงไปและทำปฏิกิริยากับกรดเกลือเจือจาง ขณะที่ส่วนรอยต่อระหว่างพื้นที่ช่องตาข่ายมีลักษณะเป็นสันบางนูนขึ้นมามีความหนาประมาณน้อยกว่า 1 เซนติเมตร มีสีน้ำตาลเข้ม ทั้งนี้พบนอติลอยด์ขนาดใหญ่ด้วย