งานสตูลจีโอพาร์ค ฟอสซิลเฟสติวัล

งานมหกรรมสตูลจีโอพาร์ค ฟอสซิลเฟสติวัล  (Satun Geopark Fossil Festivals)

           จัดขึ้น เนื่องจากพื้นที่ในเขตอุทยานธรณีสตูล มีความโดดเด่น ทางด้านซากดึกดำบรรพ์ในมหายุคพาลีโอโซอิก ช่วงอายุ 540-250 ล้านปีก่อนและซากดึกดำบรรพ์ในช่วงยุคไพลสโตซีน ที่มีอายุในช่วง 2.58 ล้านปีก่อน  มากที่สุดในภาคใต้   หน่วยงานภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดสตูลจึงได้ร่วมกันจัดงาน “สตูลฟอสซิล เฟสติวัล” อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี     เพื่อส่งเสริมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ประชาชนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ รู้จักเรียนรู้ทรัพยากรในท้องถิ่น  และ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบริเวณอุทยานธรณี หรือ สตูลจีโอพาร์คให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และ ที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุทยานธรณีสตูลเข้าสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก โดยพัฒนาจากรากฐานที่มั่นคงไปสู่การเติมโตที่ยั้งยื่นตามกรอบแนวทางของยูเนสโก สืบไป