แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ฟอสซิลพาลีโอโซอิก (Paleozoic Fossils Zone) หรือโซนฟอสซิลในมหายุคสิ่งมีชีวิตสมัยเก่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในทะเลมาก่อน พบในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า มะนัง และ อำเภอละงูและพบฟอสซิลครบทั้ง 6 ยุค ของมหายุคดังกล่าว ตั้งแต่ ไทรโลไบต์หรือแมงดาทะเลโบราณในหินยุคแคมเบรียน ที่เป็นฟอสซิลเก่าที่สุดในประเทศไทย อายุกว่า 500 ล้านปี จนถึงฟอสซิล  คตข้าวสาร  ปะการัง หรือเสื่อทะเล (ไบรโอซัว) ในยุคเพอร์เมียน อายุ 252 ล้านปีก่อน แต่ฟอสซิลที่โดดเด่นก่อตัวเป็นภูมิประเทศสุสานหินปูนแดง หรือ ภูเขาหินปูนแดงร่วมกับฟอสซิลหมึกโบราณ “นอติลอยด์” ขนาดใหญ่ อายุ 400 ล้านปี คือ สุสานหินสาหร่ายแดงบ้านป่าเสม็ด หรือเขาหินสาหร่ายแดง “เขาแดง” ในตำบลกำแพง อำเภอละงู ซึ่งมีพบน้อยมากในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือในประเทศอื่นๆ ของโลก