เขาทะนาน

เขาทะนาน เป็นลักษณะของภูมิประเทศแบบคาสต์ พบถ้ำทะเล มีร่องรอยการกัดเซาะด้านข้างภูเขาโดยน้ำทะเลที่เคยขึ้นสูงและคงที่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางปัจจุบันประมาณ 3-4 เมตร เมื่อ 5,000 – 6,000 ปีก่อน

ที่อาจกล่าวได้ว่าในอดีตเขาทะนานเคยเป็นเกาะขนาดเล็กใกล้ชายฝั่ง ซึ่งต่อมาน้ำทะเลได้ถอยร่นลงไปจนเกิดเป็นเขาทะนานดังปรากฏเห็นในปัจจุบัน หินปูนมีลักษณะเป็นชั้นหนามาก มีซากดึกดาบรรพ์หลากหลายประเภท เช่น หอยสองฝา แบรคิโอพอด ไบรโอซัว ปะการัง ฟองน้ำ หอยกาบเดี่ยว แกนกลางของไบรโอซัว และพลับพลึงทะเล เกิดการสะสมตัวในทะเลตื้นในลักษณะของพืดปะการังในเขต อาจมีอายุอยู่ในช่วงยุคเพอร์เมียน เขาทะนานเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในบางช่วงจะมีการปลูกดอกทานตะวันบานเต็มทุ่งบริเวณด้านหน้า