เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

เป็นพื้นที่ภูเขาปกคลุมด้วยผืนป่าฝนเขตร้อนตลอดเส้นทางการเดินป่า ได้ผ่านป่าทึบที่มีต้นไม้สูงใหญ่ตลอดเส้นทางบางต้นสูงมากกว่า 50 เมตรและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1 เมตร เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ยังคงไว้ด้วยธรรมชาติดั้งเดิม นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ยังคงทิ้งร่องรอยของฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และปัจจุบันก็ยังคงพบร่องรอยของมนุษย์เผ่า “เซมัง” ซึ่งเป็นมนุษย์ที่ยังคงใช้วิถีชีวิตที่อิงแอบคู่กับธรรมชาติดั้งเดิมไว้ได้

ผืนป่าแห่งนี้พบต้น “ทองบึ้ง” ที่ยังคงยืนต้นอยู่ โดยเปรียบเทียบกับต้น “ทองบึ้ง” ที่จังหวัดตากได้กลายสภาพเป็นหินไปแล้ว นั้นแสดงถึงความยาวนานของผืนป่าฝนเขตร้อนเขาบรรทัดแห่งนี้ ที่ยังคงเป็นป่าแบบดังเดิม และ มีสภาพที่สมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย   

น้ำตกวังใต้หนาน เป็นน้ำตกที่มีขนาด 9 ชั้นอยู่ในเขตเทือกเขาบรรทัด ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล สำหรับน้ำตกวังใต้หนานแห่งนี้ เป็นน้ำตกที่เพิ่งจะสำรวจพบเนื่องจากน้ำตกอยู่ในป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ การเดินทางไปเที่ยวชมน้ำตกจะต้องเดินเท้าด้วยระยะทางไป – กลับ 8 กม. ใช้เวลาในการเดิน 2 ชม. ก็จะถึงน้ำตกวังใต้หนานที่สวยและธรรมชาติบริสุทธิ์  สามารถตั้งแคมป์ได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด หรือติดต่อได้ที่ อบต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ล่วงหน้าอย่างน้อย  2 วันทำการ

สนใจท่องเที่ยวติดต่อ อบต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ล่วงหน้า 3 วัน ทำการ 074-774505 , 061-819-9288 ในเวลาราชการ