น้ำตกธารสวรรค์

                น้ำตกธารสวรรค์เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีน้ำตกเล็กๆ อีกประมาณ 4 แห่งอยู่ระหว่างทางเดินไปน้ำตกธารสวรรค์ บริเวณรอบน้ำตกมีพันธุ์พืชหลากหลายชนิดทั้งไม้พุ่มเตี้ยจนถึงต้นไม้สูงใหญ่อย่างหนาแน่น มีสภาพอากาศที่เย็นสบายเนื่องจากมีป่าค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะแก่การเป็นที่พักผ่อน บริเวณเส้นทางเข้าถึงน้ำตกพบหินโผล่ให้เห็นทั่วไปน้ำตกธารสวรรค์เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยซึ่งไหลผ่านพื้นที่หินปูนแล้วนำพาสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนต และ ตะกอนแขวนลอยมาพอกตัวสะสมบริเวณน้ำตก จนเกิดลักษณะคล้ายทำนบไหลลดหลั่นกันลงมาอย่างสวยงาม พื้นที่น้ำตกเป็นหินปูนเนื้อละเอียด สีเทา หินปูนบริเวณนี้มีลักษณะเป็นชั้นชัดเจน น้ำตกธารสวรรค์ประกอบด้วยน้ำตก 2 ชั้น คือน้ำตกชั้นบนเป็นน้ำตกขนาดเล็กมีความสูงประมาณ 3 เมตร ส่วนน้ำตกชั้นล่างเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 10 เมตร

               น้ำตกอยู่ในทางน้ำสาขาที่เป็นต้นน้ำไหลไปลงคลองราวปลา อยู่ห่างจากบ้านราวปลาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นลำธารกว้างประมาณ 20 เมตร เข้าถึงได้ด้วยทางเท้าเท่านั้นโดยการเดินลัดเลาะไปตามริมฝั่งลำธาร และ บ้างก็ลัดข้ามลำธารไปมาตามโขดหินและซากท่อนไม้ เป็นน้ำตกอยู่ห่างจากตัวอำเภอทุ่งหว้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร