น้ำตกธารปลิว

น้ำตกธารปลิวเป็นน้ำตกสูงประมาณ 5 เมตร มีน้ำไหลออกมาจากช่องโพรงหินปูนบริเวณตีนเขาหินปูนที่อยู่ด้านหลังบริเวณน้ำตกประมาณ 50 เมตร แหล่งต้นน้ำนี้เป็นโพรงถ้ำในเทือกเขาหินปูนที่ทอดยาว และ เป็นหน้าผาสูงชัน  น้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำในภูเขาไหลลาดไปตามพื้นหินลาดเอียง แล้วไหลตกลงเป็นน้ำตกสูงประมาณ 5 เมตร พื้นหินที่น้ำไหลผ่านมีการพอกพูนของสารแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นปูนน้ำจืดเคลือบพื้นผิวโขดหินโค้งมน สามารถเดินผ่านไปโดยไม่ลื่น สะดวกสบายมีถนนเข้าถึงจุดน้ำตก มีร้านค้าสะดวกสบาย  นักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทาง สตูล – ตรัง สามารถแวะมาท่องเที่ยวพักผ่อนได้ทุกวัน