แมงดาทะเลโบราณเกาะตะรุเตา (Ancient Horseshoe Crabs in Tarutao Island)

แมงดาทะเลโบราณเกาะตะรุเตา (Ancient Horseshoe Crabs in Tarutao Island)

พื้นที่แหล่งอยู่ทางด้านใต้ของอ่าวเมาะและ ซึ่งเป็นอ่าวขนาดความกว้างประมาณ 800 เมตร เป็นหาดทรายโค้งเว้าเข้าหาแผ่นดินเล็กน้อย พื้นที่แหล่งเป็นโขดหินทรายครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 x 300 ตารางเมตร เป็นพื้นที่แบบฉบับของกลุ่มหินตะรุเตา เป็นชายหาดหินทรายสีแดง พบซากดึกดำบรรพ์จำนวนมาก และพบโครงสร้างทางธรณีวิทยา ทั้งโครงสร้างปฐมภูมิและโครงสร้างทุติยภูมิที่มีคุณค่าทางวิชาการธรณีวิทยา ประกอบด้วยหินทรายสีน้ำตาล สีน้ำตาลเทา สลับด้วยหินทรายแป้งและหินดินดาน มีความหนาประมาณ 300 เมตรพบซากดึกดำบรรพ์ของไทรโลไบต์หลายชนิด ได้แก่ Lichengia ? tarutaoensis, Lophosaukia cf. jiangnanensis, Micragnostus sp., Quadraticephalus planulatus, Leiostegiid, Shumardiid, Szechuanella ? cf. damujingensis, Thailandium solum และ Tsinania cf. nomas ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงยุคแคมเบรียนตอนปลาย

พื้นที่แหล่งเป็นส่วนด้านเหนือของหัวแหลมผาชันซึ่งเป็นชั้นหินทรายสีน้ำตาล ชั้นหินมีความหนาไม่มากนัก ด้านล่างชั้นหินจะหนาประมาณ 1 เมตร ส่วนด้านบนแสดงชั้นหินบางสลับกับชั้นหินหนาระหว่าง 0.5 – 2.0 เซนติเมตร บ้างก็แสดงโครงสร้างชั้นเฉียงระดับ ทั้งนี้ชั้นหินมีการวางตัวเอียงเทไปทางทิศตะวันตก พบซากดึกดำบรรพ์เป็นชิ้นส่วนที่แตกหักของไทรโลไบต์ และยังพบแบรคิโอพอด นี้เป็นแหล่งที่สำคัญของอุทยานธรณีสตูล