เขาทะนาน

เขาทะนาน เป็นลักษณะของภูมิประเทศแบบคาสต์ พบถ้ำทะเล มีร่องรอยการกัดเซาะด้านข้างภูเขาโดยน้ำทะเลที่เคยขึ้นสูงและคงที่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางปัจจุบันประมาณ 3-4 เมตร เมื่อ 5,000 – 6,000 ปีก่อน

Khao Thanan is a characteristic of karst topography with sea caves and traces of sea notches on the sideway of the mountain. Seawater used to be higher than the recent level about 3 – 4 meters at approximately 5,000 – 6,000 years ago.

ที่อาจกล่าวได้ว่าในอดีตเขาทะนานเคยเป็นเกาะขนาดเล็กใกล้ชายฝั่ง ซึ่งต่อมาน้ำทะเลได้ถอยร่นลงไปจนเกิดเป็นเขาทะนานดังปรากฏเห็นในปัจจุบัน หินปูนมีลักษณะเป็นชั้นหนามาก มีซากดึกดาบรรพ์หลากหลายประเภท เช่น หอยสองฝา แบรคิโอพอด ไบรโอซัว ปะการัง ฟองน้ำ หอยกาบเดี่ยว แกนกลางของไบรโอซัว และพลับพลึงทะเล เกิดการสะสมตัวในทะเลตื้นในลักษณะของพืดปะการังในเขต อาจมีอายุอยู่ในช่วงยุคดีโวเนียน เขาทะนานเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในบางช่วงจะมีการปลูกดอกทานตะวันบานเต็มทุ่งบริเวณด้านหน้า

It may be said that the Khao Thanan was an islet near the coastline which the seawater has been later regressed to be the Khao Thanan to day. It is composed of massive limestone with various kinds of fossils such as bivalves, brachiopods, bryozoans, corals, gastropods, sponges, and crinoids. It was formed in the shallow coral reefs at probable Devonian. It is opened as a tourist spot at some periods of times with some sun flowers blossomed in the front.