อ่าวฟอสซิล (อ่าวโต๊ะบะ)

อ่าวฟอสซิล (อ่าวโต๊ะบะ)เดิมทีมีชื่อว่าอ่าวโต๊ะบะ ตั้งอยู่ที่เกาะลินดีภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จุดนี้เป็นอีกหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทหินพันยอด ไฮไลต์คือเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์นอติลอยด์ ที่สมบูรณ์สวยงาม เป็นตัวอย่างสวย ๆ ที่หาชมได้ยาก นอติลอยด์นั้นเป็นสัตว์จำพวกหอย กลุ่มเดียวกับหมึกทะเล ลำตัวภายในเปลือกจะมีช่องว่างแบ่งเป็นห้องหลายห้อง มีท่อกลางลำตัวทะลุเชื่อมห้องว่างทุกห้องในเปลือก ลักษณะเปลือกมีทั้งแบบเป็นแท่งตรงคล้ายกรวยและแบบม้วนขดเป็นวง มีอายุช่วงออร์โดวิเชียนตอนกลาง-ตอนปลาย (470-444 ล้านปี) ธรณีวิทยาบริเวณเกาะลินดีและอ่าวฟอสซิลนั้นเหมือนกับที่เกาะเขาใหญ่ ที่ตั้งของปราสาทหินพันยอด กล่าวคือเป็นหินปูนของกลุ่มหินทุ่งสง อายุออร์โดวิเชียนเหมือนกัน อ่าวฟอสซิลนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลอันดามัน ทั้งยังต้องตามหาหัวใจมรกต โดยหัวใจมรกตนั้นเป็นหลุมที่โดนกัดเซาะเป็นรูปหัวใจ จนทะลุมองเห็นผืนน้ำทะเลสีเขียวมรกตด้านล่าง จึงเป็นที่มาของหัวใจมรกตนั่นเอง