อ่าวพันเตมะละกา (เกาะตะรุเตา)

อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงามของธรรมชาติ อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves) และ ปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโลกสตูล 

อ่าวพันเตมะละกา เป็นชายหาดที่มีทิวสนเรียบไปตามชายทะเล มีหาดทรายขาวสะอาดเหมาะแก่การพักผ่อน และยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อตะรุเตาที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา รวมทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ตุรุเตาที่รวบรวมประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับสถานที่กักกันนักโทษ และหลักฐานทางธรณีวิทยาบนเกาะตะรุเตาแห่งนี้ด้วย โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเหมารถนำเที่ยวของอุทยานฯ เพื่อไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ บนเกาะ หรือจะใช้บริการเช่าจักรยานก็ได้เช่นกัน 

อ่าวพันเตมะละกา (ตะรุเตา) Ao Pantamalaka (Tarutao) เป็นที่ทำการกลางของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา มีหาดทรายละเอียดขาวสะอาดทอดยาวประมาณ 1.5 กม เหมาะสำหรับการพักผ่อน เล่นน้ำ ชมธรรมชาติ เป็นอย่างยิ่ง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีความลาดชันสูง ยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 708 เมตร บริเวณชายหาดสามารถดำเนินกิจกรรรมต่างๆ ได้หลายกิจกรรม ที่มา : http://park.dnp.go.th/visitor/scenicshow.php?id=343