แหล่งซากดึกดำบรรพ์อ่าวนุ่น

แหล่งซากดึกดำบรรพ์อ่าวนุ่น บ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นเวิ้งหาดทรายรูปครึ่งวงกลมที่ถูกขนาบด้วยเขาโต๊ะหงายและเขาอ่าวนุ่น มีถ้ำหินปูนขนาดประมาณ กว้าง 2 เมตร สูง 5 เมตร ลึก 15 เมตร แสดงการวางตัวของหินปูนชันเจนแนว dip angle 60 องศา /dip dipdirection 118 องศา และยังมีถ้ำขนาดเล็กอีกมากบริเวณเชิงเขาอ่าวนุ่นตลอดความยาวประมาณ 800 เมตร ถ้ำเหล่านี้เกิดอยู่ในหินปูนสีแดงยุคออร์โดวิเชียน (อายุประมาณ 470 ล้านปี) เมื่อหินปูนถูกคลื่นลมกัดเซาะเป็นเวลานาน ส่วนที่มีความคงทนต่ำเช่น บริเวณที่เป็นรอยต่อของชั้นหิน และบริเวณที่หินมีรอยแตกรอยแยก ก็จะค่อยๆกร่อนออกไปจนกลายเป็นโพรงถ้ำในที่สุด และเนื่องจากถ้ำถูกขัดสีโดยคลื่นเกือบจะตลอดเวลา จึงทำให้บริเวณพื้นและผนังถ้ำมีความเรียบมากและเป็นมันเงา ทำให้ซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในหินปรากฎเด่นชัดออกมา อาทิ ปลาหมึกทะเลโบราณหรือนอติลอยด์ ส่วนปล้องของพลับพลึงทะเลโบราณ และสาหร่ายสโตรมาโตไลท์ เป็นต้น