หาดกาสิง

หาดกาสิง ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อเจ็ดลูก อ.ละงู ถึงแม้ว่าเส้นทางท่องเที่ยวหลักของปราสาทหินพันยอดจะไม่ได้แวะมาที่หาดกาสิงแห่งนี้ แต่ถ้าหากเดินทางมาด้วยรถเพื่อที่จะท่องเที่ยวโบราณสถานบ่อเจ็ดลูกและลงเรือที่บ้านบ่อเจ็ดลูกเพื่อท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวหลักนั้น หากมีเวลาเหลือพอ อาจแวะมาพักผ่อนทอดอารมณ์ที่หาดกาสิงได้เพราะไม่ไกลจากท่าเรือมากนัก หาดกาสิงเป็นหาดทรายในชายฝั่งทะเลอันดามันเกิดจากการสะสมตัวของทรายที่ถูกพัดเข้าหาฝั่งโดยกระบวนการอุทกศาสตร์ชายฝั่ง หาดทรายจะประกอบไปด้วยทราย เศษเปลือกหอย และเศษปะการัง ทรายบนหาดมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของหินต้นกำเนิด เช่นหาดทรายบนเกาะหลีเป๊ะเกิดจากหินแกรนิต จึงให้ทรายบนหาดที่ขาว ในทำนองเดียวกัน หาดกาสิงตั้งอยู่บนฝั่งที่มีหินตะกอนซะส่วนใหญ่รายรอบ อีกทั้งอยู่ชิดติดกับปากคลองบ่อเจ็ดลูกที่มีป่าชายเลนผืนใหญ่ในแถบนี้ ทรายบนหาดจึงมีสีค่อนข้างดำเนื่องจากปะปนด้วยเศษซากอินทรีย์จำนวนมากจากแผ่นดินใหญ่นั่นเอง หาดทรายทางฝั่งอันดามันจะมีลักษณะแคบ สั้น และอยู่ระหว่างหัวแหลมเรียกว่าหาดก้นอ่าว (Pocket beach) หาดกาสิงต่างออกไปเล็กน้อยเพราะถึงแม้จะมีหัวแหลมทั้งสองข้างของหาด แต่ชายหาดมีความลาดชันน้อยและกว้างกว่าหาดอื่น ๆ ในบริเวณนี้ จึงเหมาะแก่การวางไข่ของเต่าทะเล โดยเฉพาะเต่ามะเฟืองซึ่งคาดว่าเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดสตูลด้วย ความสงบเงียบไม่พลุกพล่านของหาดกาสิง เหมาะแก่การมาชมพระอาทิตย์ตกน้ำซึ่งโรแมนติกมากจุดหนึ่งในเส้นทางท่องเทียวนี้