หลักฐานแรกวิถีชีวิตกับแผ่นดิน

หลักฐานการเชื่อมโยงแรกระหว่างวิถีชีวิตกับแผ่นดินเมื่อ 6,000 – 5,000 ปี ก่อน

               เมื่อประมาณ 6,000-5,000 ปีก่อน น้ำทะเลมีระดับสูงกว่าปัจจุบันทำให้ชายฝั่งทะเลขยับเข้ามาในแผ่นดินมากกว่าปัจจุบัน มนุษย์ในสมัยนั้นอาศัยถ้ำแห่งนี้ในหินปูนเป็นที่พักอาศัย ที่กินอาหาร และหลบภัยจากสัตว์นักล่าโดยพบหลักฐานเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เครื่องมือที่ทำจากหิน และกระดูกสัตว์ในโถงถ้ำชั้นบนสุดของถ้ำอุไรซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 35 เมตร