ถ้ำระฆังทอง

สำนักสงฆ์ถ้ำระฆังทอง หมู่ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล อยู่ห่างจากตัวอำเภอมะนังไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร สำนักสงฆ์ถ้ำระฆังทอง อยู่ทางด้านตะวันตกของภูเขาหินปูนลูกโดดๆขนาดเล็กขนาดประมาณ 150×300 ตารางเมตร มียอดสูงประมาณ 110 เมตรจากระดับทะเล ด้านบนมีถ้ำเรียกว่า “ถ้ำระฆังทอง” ด้านล่างเป็นหลืบถ้ำเว้าลึกเข้าไปเป็นที่ตั้งสำนักสงฆ์ ด้านหน้าสำนักสงฆ์เป็นสวนป่าธรรมชาติขนาดเล็ก ขนาดพื้นที่ประมาณ 65 ไร่ พื้นที่เป็นภูเขาหินปูนยุคออร์โดวิเชียน หินปูนมีลักษณะเป็นชั้นบาง มีการวางตัวเอียงเทไปทางทิศประมาณตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมุมเอียงเทประมาณ 23 องศา มีระนาบรอยเลื่อนวางตัวเอียงเทไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยมุมเอียงเทประมาณ 70 องศา อย่างไรก็ตามชั้นหินมีการโค้งงอเป็นรูปประทุนมีแกนของการโค้งงอก้มเข้าไปในถ้ำ พบนอติลอยด์อยู่ในเนื้อหินปูนด้วย พื้นที่ด้านหน้าถ้ำซึ่งเป็นสำนักสงฆ์เป็นลานกว้างมีต้นไม้สูงใหญ่เป็นร่มเงาด้วยพื้นที่ประมาณ 65 ไร่ มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมทำบุญและบำเพ็ญศีลภาวนา