สันหลังมังกร

สันหลังมังกร พื้นที่อยู่ในเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและสตูล อยู่ห่างจากปลายแหลมมะหงัง (ตำบลทุ่งบุหลัง) ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสันดอนทรายที่โผล่พ้นน้ำ เมื่อเวลาน้ำลงจะเผยให้เห็นเป็นเนินทรายทอดยาวอยู่กลางท้องทะเลอันดามัน โดยจะมีเกาะตะบันเป็นฉายอยู่ด้านบนหัวมังกร การเดินทางไปท่องเที่ยวสามารถติดต่อวิสาหกิจชุมชนท่าอ๋อย หรือ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าข้ามควาย เพื่อนำท่าไปท่องเที่ยวได้