สันหลังมังกร

สันหลังมังกร คือสันดอนทรายที่โผล่พ้นน้ำ เมื่อเวลาน้ำลง จนสามารถลงจากเรือและไปเดินได้นี้ อยู่ที่ปากคลองบ่อเจ็ดลูก โดยมองดูคล้ายว่าสันหลังมังกรนี้ งอกออกมาจากเกาะหน้าบ้านที่ตั้งตระหง่านขวางปากคลองอยู่ ซึ่งก็ไม่ผิดนักเพราะสันหลังมังกรนี้หากมองดูมาจากมุมสูงหรือแม้แต่ดูได้จากภาพดาวเทียมในกูเกิ้ลแมพ จะสังเกตเห็นว่าแนวการวางตัวของสันดอนนั้นวางตัวไปตามทิศทางของคลอง ก็เนื่องจากคลองบ่อเจ็ดลูกได้พัดพาตะกอนทรายมาด้วยเมื่อมาปะทะกับเกาะหน้าบ้านที่อยู่ปากคลองทำให้ความเร็วของกระแสน้ำลดลง ตะกอนทรายเหล่านั้นจึงตกสะสมตัวด้านหลังเกาะนี้ กระแสน้ำทะเลและน้ำขึ้นน้ำลงก็มีผลทำให้เกิดแนวสันหลังมังกรแห่งนี้ด้วย