ล่องแก่งวังสายทอง

พื้นที่ล่องแก่งเป็นพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำละงู คดโค้งไปมาอยู่ในหุบเขาแคบๆ บางช่วง ชายฝั่งแม่น้ำมีลักษณะเป็นผาหินปูนสูงชัน มีผู้คนนิยมมาล่องแก่งเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตรมีน้ำใสไหลไปตามพื้นท้องน้ำที่เป็นกรวด ทำให้ลำธารมีสีเหลืองสวยงามเมื่อกระทบกับแสงแดด  บางช่วงเป็นแก่งเล็กๆ เตี้ยๆ ภายใต้ร่มไม้น้อยใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ของป่าฝนเขตร้อน ล่องแก่งวังสายทองสามารถล่องได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ที่พัก ร้านอาหาร จัดอบรม สัมมนา ต่างๆ ได้