ลำดับชั้นหินเขาน้อย

แหล่งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ เป็นพื้นที่แบบฉบับของหมวดหินป่าแก่ที่วางตัวอยู่ทางด้านล่างและหมวดหินวังตงที่วางตัวอยู่ทางด้านบนอย่าง หมวดหินป่าแก่มีความหนา 66 เมตรวางตัวเอียงเทไปทางทิศใต้ เป็นหินปูนสีแดงค่อนข้างเป็นชั้นบางจนถึงชั้นบางมากๆมีชั้นเนื้อดินสีแดงเข้มแทรกสลับ พบเศษซากดึกดำบรรพ์ของพลับพลึงทะเลจำนวนมาก มีลักษณะของโครงสร้างสโตรมาโตไลต์ ด้านบนโดดเด่นด้วยชั้นหินปูนเนื้อเม็ดปูน พบซากดึกดำบรรพ์ของไทรโลไบต์ นอติลอยด์ พลับพลึงทะเล และแบรคิโอพอด ยุคออร์โดวิเชียนตอนปลาย ส่วนหมวดหินวังตงวางตัวอยู่บนหมวดหินป่าแก่อย่างต่อเนื่อง เป็นชั้นหินดินดาน เชิร์ต และชั้นหินทราย พบซากดึกดำบรรพ์แกรปโตไลต์ในเนื้อหิน เกิดในสภาพแวดล้อมแบบทะเลลึกในช่วงยุคออร์โดวิเชียนตอนปลายถึงยุคไซลูเรียนตอนต้น