ภูมิประเทศอันหลากหลาย

ภูมิประเทศอันหลากหลายของอุทยานธรณีสตูล

                     ประมาณ 247 ล้านปีก่อนชนกันของเปลือกโลก 2 แผ่น ทำให้แผ่นดินอุทยานธรณีสตูลที่เดิมเป็นพื้นทะเล เกิดการยกอย่างต่อเนื่องตัวกลายเป็นเขาสูง และถูกกัดกร่อนโดยสายลมและสายฝนต่อเนื่องนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ เช่น พื้นที่หินปูน ในเขตอำเภอทุ่งหว้าและอำเภอมะนัง หินปูนถูกละลายโดยน้ำกลายภูมิประเทศพิเศษที่เรียกว่าภูมิประเทศหินปูนบนแผ่นดิน (Terrestrial Karst) เกิดยอดเขาที่มีลักษณะยอดแหลมคล้ายใบมีด หลุมยุบ เครือข่ายทางน้ำใต้ดิน และถ้ำขนาดใหญ่ เช่น ถ้ำภูผาเพชร หรือถ้ำเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอย่างถ้ำเลสเตโกดอน ที่ภายในถูกตกแต่งด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีหาดทราย หาดหิน และซุ้มประตูหินธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของสตูล