ฟอสซิลหลังยุคเพอร์เมียนลงมา

บันทึกหลักฐานโลกบรรพกาล
(ลำดับอายุของหมวดหินและซากดึกดำบรรพ์ที่พบในจังหวัดสตูล)