พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน ระหว่างอุทยานธรณีโลกลังกาวีLangkawi UNESCO Global Geopark กับ อุทยานธรณีโลกสตูล Satun UNESCO Global Geopark

             วันพฤหัสบดีที่  13 ธันวาคม 2561 นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล กล่าวรายงาน และนายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผอ.ทสจ.สตูล กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และคณะทำงานจากอุทยานธรณีโลกลังกาวี และคณะจาก สำนักงานพัฒนาพื้นที่ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน ระหว่างอุทยานธรณีโลกลังกาวี Langkawi UNESCO Global Geopark กับ อุทยานธรณีโลกสตูล Satun UNESCO Global Geopark โดยมีสาระในบันทึกความร่วมมือดังนี้

1.เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ดี ในการปกป้องคุ้มครองพื้นที่มกรดกทางธรณี การเผยแพร่ข้อมูลทางธรณีวิทยา และการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรณีในท้องถิ่น

2.เพื่อความร่วมมือในด้านวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่ายั่งยืนของสองอุทยานธรณี

3.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตและเครื่องมืออื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาและส่งเสริมอุทยานธรณี

4.วางแผนการจัดโปรแกรมการศึกษาพื้นฐาน เช่น การติดต่อสื่อสารกันระหว่างนักเรียนของทั้งสองอุทยานธรณี

5.วางแผนการจัดการสนับสนุนพื้นฐาน เช่น การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางธรณีในเว็บไซต์หรือสิ่งตีพิมพ์ของอุทยานธรณีทั้งสอง การส่งเสริมกิจกรรมวิจัยร่วมกัน เป็นต้น

การลงนามในบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทั้งฝ่ายบนพื้นฐานความเคารพต่อความเป็นอิสระและสถานะที่เท่าเทียบกันของแต่ละอุทยานธรณี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายต่อไป