ผ้ามัดย้อม ท่าอ้อย

ผ้ามัดย้อม ท่าอ้อย

ความเป็นมาชุมชนบ้านท่าอ้อย  เป็นกลุ่มชุมชนเล็กๆ ที่ได้รวมตัวในเรื่องของการทำกิจกรรม หลังจากที่เครือข่ายอุทยานธรณีสตูลเข้ามา  ทำให้บุคลากรหรือชาวบ้านในชุมชนท่าอ้อยเองอยากที่จะสร้างกิจกรรม อยากที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องราวของทางอุทยานธรณี ได้เริ่มมีการเรียนรู้เรื่องราวของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด จนได้เจอในเรื่องราวของการทำผ้ามัดย้อม โดยได้มีการศึกษาต้นแบบจากกลุ่มผ้ามัดย้อม ปันหยาบาติก ในเรื่องของการใช้สีจากธรรมชาติ ในส่วนของปันหยาบาติกจะเด่นในเรื่องของการใช้สีจากดิน แต่ทางกลุ่มชุมชนบ้านท่าอ้อยมีทรัพยากรเป็นป่าชายเลนส่วนใหญ่ จึงนำเอาวัสดุท่ได้จากป่าชายเลนมาทำสี หลักๆจะใช้ในส่วนของต้นตะบูน เนื่องจากต้นตะบูนจะมีผล ซึ่งผลของต้นตะบูนจะมียางสีขาว ซึ่งยางสีขาวเมื่อทำปฏิกิริยาจะเปลี่นยางเป็นสีน้ำตาล ซึ่งสามารถนำไปย้อมสีผ้าได้

ขั้นตอนการทำ

1.เลือกลาย

2.มัดผ้า

3.จุ่มสี

4.ลงน้ำด่าง

5.ผึ่งแดด

ในส่วนของการเชื่อมโยงกับอุทยานธรณีสตูล แรกๆจะเป็นการให้ความรู้ในการใช้ทรัพยากรก่อน การใช้ลาย การสร้างลายให้เป็นรูปต่างๆเช่นฟอสซิลที่เจอในพื้นที่ อาชีพหลักๆก่อนหน้านี้จะเป็นการกรีดยาง ซึ่งพอมีส่วนของเครือข่ายอุทยานธรณีสตูลเข้ามา ทำให้เกิดดารประชาสัมพันธ์ และทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก