กลุ่มปันหยาบาติก

ความงดงามของลวดลายมัดย้อมที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์จากวัสดุทางธรณี บวกกับฝีมือวาดลายฟอสซิลลงบนผืนผ้า ที่ไม่เหมือนใคร วันนี้ช่วยให้ “กลุ่มปันหยาบาติ” กลับมาฟื้นฟูกิจการได้อีกครั้ง การอยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลทำให้กลุ่มปันหยาบาติกนำเอาวัสดุทางธรณีมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะ อย่างผ้ามัดย้อมผืนนี้ใช้ดิน Terra rossa ที่เกิดจากย่อยสลายของหินปูน ทำให้ได้สีน้ำตาลอมส้มที่เป็นเอกลักษณ์ต่างจากผ้ามัดย้อมที่เคยเห็น รวมถึงการวาดลวดลาย ฟอสซิล ในทะเลโบราณยุคออร์โดวิเชียนช่วยเล่าเรื่องราวของอุทยานธรณีโลกได้เป็นอย่างดี วันนี้กลุ่มปันหยาบาติกกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ช่วยกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมถึงดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เคยออกไปหางานทำต่างถิ่น ให้กลับมายังบ้านเกิดเพื่อช่วยต่อยอดกิจการชุมชนเราสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้แต่เมื่อก่อนรายได้มันไม่สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวเราได้อ่ะค่ะตอนนี้ที่กลับมาไม่ใช่เฉพาะกิ่งแต่ดึงน้องเข้ามาด้วยทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่ทำงานที่อื่นหรือว่าเรียนจบใหม่สามารถมีรายได้หารายได้ในชุมชนของเราโดยไม่ต้องออกไปหางานทำที่อื่น “กลุ่มปันหยาบาติก ศิลปะที่นำเสนอเรื่องราวของอุทยานธรณีสตูล”   ลวดลายที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวทางธรณีวิทยา ลวดลายผ้าบาติกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันหยาบาติกมีความพิเศษกว่าที่อื่นเนื่องจากมีการพัฒนาและออกแบบวาดลวดลายที่สอดคล้องกับเรื่องราวทางธรณีวิทยาของอุทยานธรณีสตูลโดยประยุกต์เอาภาพจำลองสภาพแวดล้อมทะเลโบราณในยุคออร์โดวิเชียนหรือเมื่อประมาณ 444 ล้านปีก่อน มาทำเป็นลายผ้าโดยมี ปลาหมึกโบราณหรือนอติลอยด์ และไทรโลไบท์ เป็นตัวเอก

การใช้วัสดุจากอุทยานธรณี การใช้วัสดุธรรมชาติ พวกแร่ธาตุ ใบไม้ เปลือกไม้ ผลไม้  ที่เกิดในพื้นที่อุทยาน มาทำเป็นวัสดุย้อมสี เช่น สีแดงที่ได้จากดินที่ผุผังจากพื้นที่หินปูนที่ได้สีแดงจากธาตุเหล็ก สีเหลืองจากโคลน สีน้ำตาลจากเปลือกโกงกาง เป็นต้น ถือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานธรณี

บทบาทของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มได้รวบรวมแม่บ้านในพื้นที่ละงูมาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทำผ้าบาติก การเขียนลาย และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอละงูอีกด้วย

มีเอกลักษณ์การทำบาติกที่แตกต่างจากที่อื่น โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ สีดินเทอราโรซ่าที่ผุพังจากภูเขาหินปูนอยู่ในช่วงยุคออโดวิเชียนประมาณ 505-440 ล้านปีก่อน และมีการใช้สีจากวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ นำมาย้อมผ้า พร้อมเพิ่มเสน่ห์บนผืนผ้าด้วยลวดลายฟอสซิลที่เชื่อมโยงเรื่องราวความโดนเด่นทางธรณีของอุทยานธรณีโลกสตูล ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

วัสดุธรรมชาติที่นำมาย้อมผ้า

1. สีใบหูกวาง   ได้สีเหลืองอมเขีย                                                                       2. สีใบมัคคุสด  ได้สีชมพูอ่อนอมส้ม

  1.   ใยมะพร้าว   ได้สีเทาม่วง                                                                                     4. เปลือกต้นสะเดาเทียม  ได้สีน้ำตาลแดง

                      5    สีดินเทอราโรซ่า ได้สีส้มอ่อน                                                             6. สีตะบูน  ได้สีสีแดง

 

สีโกงกาง ได้สีสีเขียว

อุทยานธรณีโลกสตูลร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานอื่น ๆ นำเรื่องราวการใช้สีดินในการย้อมผ้าและการเพิ่มลวดลายซากดึกดำบรรพ์ในพื้นที่ลงมาถ่ายทอดเป็นงานเขียนลายฟอสซิลในผืนผ้า