ประวัติศาสตร์มเชื่อมโยงผู้คน

ประวัติศาสตร์ความเชื่อมโยงระหว่างอุทยานธรณีสตูลและผู้คน

                กว่า 100 ปีแล้วที่ผู้คนใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศของพื้นที่นี้ “สุไหงอุเป” หรือคลองกาบหมากเป็นคลองที่เรือขนาดใหญ่สามารถเดินทางเข้ามาส่งสินค้าได้ให้พื้นที่อำเภอทุ่งหว้าในอดีตกลายเป็นเมืองท่าค้าขายสินค้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวม วัฒนธรรมที่มีหลากหลากทั้งยุโรป มุสลิม จีน และไทย โดยพบเห็นผ่านสถาปัตยกรรมและประเพณีเช่น ประเพณีไหว้ผีโบ๋ และอาคารทรงชิโนโปตุกิส

 

“เกาะตะรุเตา” ทัณฑสถานธรรมชาติ

                 “เกาะตะรุเตา” ทัณฑสถานธรรมชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2479-2489 รัฐบาลได้เลือกเกาะตะรุเราให้เป็นนิคมฝึกอาชีพและกักขังนักโทษคดีอุจฉกรรจ์ ในลักษณะทัณฑสถานธรรมชาติ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “คุกเปิด” เพราะเกาะตะรุเตามีภูมิประเทศชายฝั่งเป็นหน้าผาหินปูนสูงชันโอบล้อมไปด้วยผืนน้ำกลางทะเลลึกทำให้นักโทษยากจะหลบหนี ที่นี่ยังเป็นสถานที่ผลิตต้นฉบับพจนานุกรมไทย-อังกฤษเล่มแรกของประเทศไทยโดย สอ เสถบุต นักธรณีวิทยาคนแรกของไทยระหว่างถูกจองจำคดีการเมืองอยู่บนเกาะแห่งนี้