ประติมากรรมถ้ำอุไรทอง

ประติมากรรมภายในถ้ำ

เกิดขึ้นจากการกระทำของธรรมชาติ โดยการเกิดที่แตกต่างกัน ทำให้มีลักษณะที่แตกต่างกัน จึงมีชื่อเรียกแตกต่างกันประติมากรรมภายในถ้ำ หรือที่เรียกว่า หินประดับถ้ำ คือ มวลวัตถุเกิดจากการตกผลึกของแร่ทุติยภูมิในถ้ำ และแร่ทุติยภูมินี้เกิดจากปฏิกิริยาเคมี โดยมีถ้ำ เป็นตัวทำละลายจากแร่ที่เป็นองค์ประกอบหลักของหินที่เกิดถ้ำ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่แคลไซต์หลายผลึกที่เกิดรวมกันเป็นรูปร่างต่าง ๆ ส่วนหินที่มีถ้ำ อยู่ส่วนมากเป็นหินปูน หากกล่าวถึงหินประดับถ้ำ จะเป็นการกล่าวถึงลักษณะของแร่และรูปแบบของแร่หรือแร่เป็นกลุ่มตกผลึกเป็นรูปร่างต่าง ๆ (สวยงาม) แต่ถ้ากล่าวถึงแร่ทุติยภูมิอย่างเดียวที่พบในถ้ำ จะเรียกว่า แร่ถ้ำ หรือ cave mineral

สำหรับประติมากรรมภายในถ้ำ ของถ้ำอุไรทอง

หินน้ำไหลและม่านหินย้อย

    หินน้ำไหลมี Gour

    หินงอกผสมหินน้ำไหล

หินงอก หินย้อย หินน้ำไหล

หินน้ำไหล

หินย้อย

เพดานละลาย

หินน้ำไหล

หินถล่มมีหินน้ำไหลและหินย้อยบนเพดาน

หินน้ำไหลมีทำนบหินขนาดเล็กด้านบน

ไข่มุกถ้ำ

หลอดหินย้อย