น้ำตกธารสวรรค์

น้ำตกธารสวรรค์ สถานที่ตั้ง: บ้านราวปลา ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อยู่ห่างจากตัวอำเภอทุ่งหว้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นน้ำตกอยู่ในทางน้ำสาขาที่เป็นต้นน้ำไหลไปลงคลองราวปลา อยู่ห่างจากบ้านราวปลาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นลำธารกว้างประมาณ 20 เมตร เข้าถึงได้ด้วยทางเท้าเท่านั้นโดยการเดินลัดเลาะไปตามริมฝั่งลำธารและบ้างก็ลัดข้ามลำธารไปมาตามโขดหินและซากท่อนไม้ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีน้ำตกขนาดย่อมๆอีก 3-4 แห่ง ในช่วงของลำธารประมาณ 300-400 เมตร บริเวณน้ำตกหลักลำธารมีความกว้างมากกว่า 20 เมตร และเป็นน้ำตกสูงประมาณ 10 เมตร น้ำตกธารสวรรค์เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยซึ่งไหลผ่านพื้นที่หินปูนแล้วนำพาสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตและตะกอนแขวนลอยมาพอกตัวสะสมบริเวณน้ำตก จนเกิดลักษณะคล้ายทำนบไหลลดหลั่นกันลงมาอย่างสวยงาม พื้นที่น้ำตกเป็นหินปูนเนื้อละเอียด สีเทา หินปูนบริเวณนี้มีลักษณะเป็นชั้นบาง ชั้นหินมีความหนาน้อยกว่า 1 เซนติเมตร ชั้นหินมีการวางตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยมุมเอียงเท 18 องศา มีการสลับกันระหว่างชั้นหินปูนกับชั้นหินปูนเนื้อดิน โดยชั้นหินปูนจะเห็นเป็นร่องลึกลงไปขณะที่ชั้นหินปูนเนื้อดินจะมีลักษณะเป็นสันนูนขึ้นมา บางบริเวณพบชั้นหินปูนเนื้อละเอียดสีเทาหนา 5-10 เซนติเมตรที่แสดงลักษณะโครงสร้างชั้นเฉียงระดับฮัมมอคกี้ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นทางด้านบนของฐานคลื่นขณะที่เกิดพายุรุนแรงเท่านั้น ทำให้ทราบว่าเป็นการตกสะสมตัวในสภาพแวดล้อมแบบลากูน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำใกล้ทะเลที่ได้รับอิทธิพลทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม โดยทั่วไปจะมีสภาพแวดล้อมที่สงบนิ่ง จากลักษณะหินและการลำดับชั้นหินดังกล่าว กล่าวได้ว่ามีลักษณะคล้ายหมวดหินแลตองซึ่งเป็นหมวดหินหนึ่งของกลุ่มหินทุ่งสงยุคออร์โดวิเชียน โดยผู้ที่เข้าชมจะต้องติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทำการที่พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโลกสตูลตามพิกัดด้านล่างนี้ หรือติดต่อทางLINE@ อุทยานธรณีโลกสตูลด้านล่างนี้