น้ำตกธารปลิว

น้ำตกธารปลิวเป็นน้ำตกสูงประมาณ 5 เมตร มีน้ำไหลออกมาจากช่องโพรงหินปูนบริเวณตีนเขาหินปูนที่อยู่ด้านหลังบริเวณน้ำตกประมาณ 50 เมตร แหล่งต้นน้ำนี้เป็นโพรงถ้ำในเทือกเขาหินปูนที่ทอดยาว และ เป็นหน้าผาสูงชัน

The Tharn Pliew waterfall is about 5 meters high with water coming out from cavities of the limestone mountain at about 50 meters behind the waterfall. The source of the water is from some caves of the high cliff limestone mountain.

น้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำในภูเขาไหลลาดไปตามพื้นหินลาดเอียง แล้วไหลตกลงเป็นน้ำตกสูงประมาณ 5 เมตร พื้นหินที่น้ำไหลผ่านมีการพอกพูนของสารแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นปูนน้ำจืดเคลือบพื้นผิวโขดหินโค้งมน สามารถเดินผ่านไปโดยไม่ลื่น สะดวกสบายมีถนนเข้าถึงจุดน้ำตก มีร้านค้าสะดวกสบาย  นักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทาง สตูล – ตรัง สามารถแวะมาท่องเที่ยวพักผ่อนได้ทุกวัน

The water from the caves is flowed along a gentle slope and fallen down as a waterfall about 5 meters high. The rock surface where the water flowing is accumulated by calcium carbonate as freshwater lime with non-slippery floor. It is easy to access via good condition road with some food and souvenir shops. The tourists can use the Satun-Trang highway to visiting the waterfall every day.