ถ้ำเจ็ดคต

ลักษณะทางธรณีวิทยา

บริเวณถ้ำพบหินปูนเนื้อดิน (Argillaceous limestone) สีเทาดำ และหินปูนเนื้อโดโลไมต์ (Dolomitic limestone) อยู่ในหมวดหินรังนก กลุ่มหินทุ่งสง ยุคออร์โดวิเชียน (Ordovician) อายุประมาณ 485-444 ล้านปี พบซากดึกดำบรรพ์ได้แก่ นอติลอยด์ และหอยฝาเดียว

เส้นทางท่องเที่ยวภายในถ้ำ

คตที่ 1 “บัวคว่ำ” พบหินน้ำไหล (Flowstone) ลักษณะคล้ายบัวคว่ำ

คตที่ 2 “หัวสิงห์โต” พบหินน้ำไหล (Flowstone) ลักษณะคล้ายหัวสิงโต

คตที่ 3 “ม่านเพชร” พบม่านหินย้อย (Curtain) สีขาวและสีน้ำตาล เมื่อส่องแสงไฟไปกระทบจะเกิด

ประกายระยิบระยับ เหมือนม่านเพชร

คตที่ 4 “ลานกุหลาบหรือลานกุหลาบหิน” พบเกาเออร์ (Gours) ลักษณะเป็นทำนบขนาดเล็ก

เชื่อมต่อกันบนพื้นคล้าย กลีบกุหลาบ

คตที่ 5 “ส่องนภา” พบหน้าต่างถ้ำ (Cave window) ให้แสงแดดส่องผ่านเข้ามาภายในถ้ำ

คตที่ 6 “ประติมากรรมพระพุทธรูป” พบหินน้ำไหล (Flowstone) ลักษณะคล้ายพระพุทธรูป

คตที่ 7 “แผนที่ประเทศไทย” เมื่อพายเรือผ่านคตที่ 6 จะเห็นแสงจากปากทางออกถ้ำเป็นรูปแผนที่

ประเทศไทย

                                                                                                     ผังถ้ำเจ็ดคต

ลักษณะเด่นที่พบในถ้ำเจ็ดคต  

โดยเฉพาะบริเวณคตที่ 1 “บัวคว่ำ”

คตที่ 2 “หัวสิงห์โต” พบหินน้ำไหล (Flowstone) ลักษณะคล้ายหัวสิงโต

คตที่ 3 “ม่านเพชร” พบม่านหินย้อย (Curtain) สีขาวและสีน้ำตาล เมื่อส่องแสงไฟไปกระทบจะเกิด

ประกายระยิบระยับ เหมือนม่านเพชร

คตที่ 4 “ลานกุหลาบหรือลานกุหลาบหิน” พบเกาเออร์ (Gours) ลักษณะเป็นทำนบขนาดเล็ก

เชื่อมต่อกันบนพื้นคล้าย กลีบกุหลาบ

คตที่ 5 “ส่องนภา” พบหน้าต่างถ้ำ (Cave window) ให้แสงแดดส่องผ่านเข้ามาภายในถ้ำ

คตที่ 6 “ประติมากรรมพระพุทธรูป” พบหินน้ำไหล (Flowstone) ลักษณะคล้ายพระพุทธรูป

คตที่ 7 “แผนที่ประเทศไทย” เมื่อพายเรือผ่านคตที่ 6 จะเห็นแสงจากปากทางออกถ้ำเป็นรูปแผนที่

ประเทศไทย