ฟอสซิลยุคคาร์บอนิเฟอรัส

บันทึกหลักฐานโลกบรรพกาล
(ลำดับอายุของหมวดหินและซากดึกดำบรรพ์ที่พบในจังหวัดสตูล)