จักสานต้นคลุ้ม

ต้นคลุ้ม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Donax canniformis (G. Forest) K.Schum เป็นพืชยืนต้นไม้เนื้ออ่อนเจริญเติบโตขึ้นเป็นพุ่มหรือเป็นกอ และมีอายุยืนหลายปี มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติในที่เป็นน้ำหรือเป็นโคลนตามริมคลองริมสระหรือตามลำธารตามหุบเขาในพื้นที่ภูเขาหินปูนภูมิประเทศแบบคลาสต์ที่มีความชุ่มชื้นที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 800 เมตร ลำต้นมีทั้งแบบตั้งตรงและเป็นแบบเลื้อย มีเหง้าหรือหัวอยู่ใต้ดินสามารถแตกหน่อได้ ลำต้นกลมเป็นสีเขียวเข้มออกเป็นข้อ ๆ และมีข้อปล้องยาวหากรวมทั้งก้านและใบจะมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร บ้างว่าสูงประมาณ 2-4 เมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อ โดยคนสมัยก่อนมักนำมาใช้จักสานเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น เสื่อ กระบุง กระด้ง หรือทำเชือกมัดสิ่งของในชีวิตประจำวัน ต้นคลุ้มมีลักษณะและขนาดคล้ายกับต้นไผ่ ไม่มีปล้องหรือแขนง ตามลำต้น มีผิวเรียบ มีความเหนียว ดัดง่ายรูปทรงสวยงามและคงทนมากกว่าพืชที่ใช้จักสานชนิดอื่น (ที่มาข้อมูล:วิทยาลัยชุมชนสตูล)

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

  1. คงทน ใช้งานได้นาน
  2. ไม่บุบไม่แตกไม่หัก
  3. มอดไม่กิน ราไม่ขึ้น
  4. นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
  5. สินค้าทำมือต่อยอดจากภูมิปัญญา
  6. ผ่านการรับรองมาตฐาน มผช.118/2559 (ที่มาข้อมูล:วิทยาลัยชุมชนสตูล)

ฝาชีลายฟอสซิลแอนโมไนต์                                                        กระเป๋า                                             โคมไฟ

 

             แจกันดอกไม้                                           ตระกร้า                                                   หมวก