ความหลากหลายทางชีวภาพคลองละงู

ปูก้ามดาบก้ามขาว

เป็นปูที่มีสีสันสดใส เพศผู้มีก้ามขนาดใหญ่สีส้มชมพูและส่วนก้ามหนีบสีขาวสว่าง โดยจะมีก้ามข้างใหญ่เพียงข้างใดข้างหนึ่ง ในขณะที่ปูเพศเมียจะมีก้ามเป็นข้างเล็กทั้งสองข้าง พฤติกรรมการกินอาหารและการขุดรูเพื่ออาศัยอยู่บนพื้นโคลนมีส่วนช่วยเหลือระบบนิเวศอย่างมาก โดยช่วยหมุนเวียนแร่ธาตุสารอาหารและนำออกซิเจนลงสู่ชั้นดินเบื้องล่าง ช่วยให้ดินตะกอนอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ (ที่มาข้อมูล: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช))

ปูทหารก้ามโค้ง

ปูทหารก้ามโค้งเป็นปูทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดภายในสกุล ออกหากินตามชายฝั่งหาดทรายในช่วงน้ำลง ช่วงกลางวันปูชนิดนี้จะใช้วิธีการเปลี่ยนน้ำในเหงือกโดยใช้บริเวณส่วนท้องที่มีแถบขนยาวแนบลงกับพื้นทรายเพื่อดูดซับน้ำเข้ามา ทำให้สามารถเดินไปทางด้านหน้าได้อย่างคล่องแคล่ว ส่วนการออกหากินจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่คล้ายกับการเคลื่อนพลของกองทัพ ทำให้พวกมันได้ชื่อสมญานามว่าปูทหาร (ที่มาข้อมูล: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช))

A closeup of a green sea turtle swimming underwater under the lights – cool for nature concepts

ชื่อวิทยาศาสตร์    ฺBatagur baska (Gray, 1862) ชื่อภาษาอังกฤษ :  Mangrove  Terrapin

ชื่อภาษาไทย:   เต่ากระอาน

ลักษณะจำเพาะ  จมูกเชิด ตาสีขาว เท้าหน้าแผ่แบน มีผังผืด มีเล็บ 4 เล็บ ขาสีเทา หรือดำ อาจมีสีแดงที่ฐานของขาหน้า  กระดองส่วนหลังเรียบสีเทาหรือดำ กระดองส่วนหน้ายาวเต็มที่ 60 เซนติเมตร ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในน้ำตัวผู้เล็กกว่าตัวเมีย

การแพร่กระจาย ทางใต้สุดของประเทศไทยเคยพบกระจายทั่วไปในแหล่งน้ำจืดและบริเวณปากแม่น้ำ โดยเฉพาะที่คลองละงู อ. ละงู  จ. สตูล

แหล่งที่อยู่อาศัย ในแหล่งน้ำจืดแต่สามารถอยู่ได้ในแหล่งน้ำกร่อย ป่าชายเลน และเข้าไปอาศัยในแหล่งน้ำจืดในฤดูสืบพันธุ์

อาหาร กินทั้งพืชและสัตว์ ใบ, หน่อ,  ผล ของโกงกาง ,ผลมะเดื่อ ,หอยกาบ และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

กฎหมายคุ้มครอง  Cites Appendix พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2535 ของประเทศไทย(ที่มาข้อมูล: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล)

 

ไส้เดือนทะเลหัวมังกร Diopatra claparedii สร้างท่ออาศัยกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณหาดทรายปนโคลนในเขตน้ำขึ้นน้ำลง ท่ออาศัยนี้สร้างขึ้นมาจากการหลั่งเมือกซึ่งแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับน้ำทะเล นอกจากนี้ยังมีการนำเอาเศษใบไม้หรือชิ้นส่วนของเปลือกหอยสาหร่ายและเศษซากอื่น ๆ ที่ลอยมาตามน้ำมาประดับท่อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับท่อ มีการยื่นลำตัวส่วนหน้าออกมาจากท่อเพื่อกินอาหาร และหดกลับเข้าไปภายในท่ออย่างรวดเร็วเมื่อมีผู้ล่า โดยไส้เดือนทะเลกลุ่มนี้เป็นอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดโดยเฉพาะกลุ่มปลาชาวประมงจึงมีการขุดไส้เดือนทะเลกลุ่มนี้มาเป็นเหยื่อสดในการตกปลา (ที่มาข้อมูล: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช))

หอยกะพงสร้างรัง Arcuatula senhousia หอยกะพงสร้างรังเป็นหอยสองฝาขนาดเล็กรูปร่างคล้ายหอยแมลงภู่หอยชนิดนี้ปล่อยเส้นใยออกมาสานกันซึ่งร่างแห มีโคลนติดอยู่นี้จะยึดติดกันแน่นคล้ายพรมหนา

 

แมลงสาบทะเล Cirolana sp. เป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับกุ้งปูมีบทบาทสำคัญในการเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำชนิดอื่นและสัตว์เศรษฐกิจ แมลงสาบทะเลสกุลนี้กินซากสัตว์เป็นอาหาร ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลเปิด (ที่มาข้อมูล: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช))